A föderáció legismertebb fajai

Go down

A föderáció legismertebb fajai

Témanyitás  Benjamin Lafayette Sisko on Szomb. Dec. 12, 2009 2:35 pm

Emberek:

A föderáció megalapítói kultúrájuk még gyermek bár a többi civilizációhoz képest, mégis, a béke őreinek szerepét látják el föderációban. Átlagos, hétköznapi emberek.

Bajori

Fiziológia
A bajoriak ("bédzsóriak")külsőleg és belsőleg is hasonlóak az emberhez kivéve a gerinces orrukat. A kicsi eltérés az emberi testtől a bajori test változásainak eltérő reakcióiban fedezhető fel. Terhesség alatt a bajori nők nem émelyegnek, ehelyett ők tüsszögéssel reagálnak. A bajoriak teste valamivel erősebb, mint az emberi, ez főleg a fejlettebb csontozatnak köszönhető; különösen fejlett a gerinc.

Társadalom és kultúra
A bajori kultúra 500000 éve virágzik. Idővel a bajoriak mesterekké váltak művészetekben, az építészetben és a tudományokban. A bajoriak mélyen vallásosak. Vallásuk középpontjában a Próféták állnak, akik az Égi Szentélyből vezetik a bajoriakat. A hitük a próféciák hatalmában hasonló, mint az ókori görögök hite a delphi jóslatokban. A próféciák között sok szól a Próféták Küldöttjéről, aki megtalálja az Égi Szentélyt, és így a bajoriak megmentőjévé válik. Sisko parancsnok kényelmetlen kettős szerepben találta magát, mikor megérkezett a DS9-re, hiszen vallási figura és Csillagflotta tiszt volt egyben. Csak 7 évvel később sikerült minden elvárásnak megfelelnie. Több száz prófécia vonatkozik a Küldöttre, néhány közülük megvalósult Sisko érkezése után. A bajori hit vallási szövegei között a bajori féreglyuk a Próféták áldásaként tűnik fel.

Kormányzat
Az új kormányzati szerkezet a Megszállás előtti köztársaság rendszerén alapul. Az Első Miniszter vezeti a Miniszterek Tanácsát, és vétójoggal bír a kormányzat minden mozdulata fölött. Az Első Miniszter a többi minisztert is irányítja, akik speciális feladatokat látnak el. A Kai a bajoriak vallási vezetője, aki a Tanácsban is helyet kap, de leginkább csak tanácsadói feladatot lát el.

Vallási közösség
A bajori vallás egységes, és csak ez az egy ortodox hit található a bolygón. A Kai az emberek választott vallási vezetője, aki a Vedek Gyűlést is vezeti. A Gyűlés 112 Vedekből, aki a bajori Rendjeit képviselik. Egy Rend leginkább azokból az emberekből áll, akik egy meghatározott Vedek (vagy Vedekek) nézeteteit követik. A legtöbb Rend tradicionális és konzervatív, bár van néhány kívülálló Rend is, radikális nézetekkel. Szerencsére a radikális Rendek kevesen vannak, de számos olyan bajori van, aki vallja a nézeteiket, de nem tagja a Rendeknek, például azok, akik megalakították a Globális Egység Szövetsége nevű szervezetet, másnéven a Kört. A Kör néhány éve puccsot kísérelt meg az Ideiglenes Kormány ellen, de elbukott. Egy Vedek, illetve Kai, könnyen felismerhető a narancssárga köntösről, valamint a bonyolultabb és nagyobb fülbevalóról.

A Próféták
A Próféták a bajori hit központi alakjai, transzcendens életformák, akik egy nemlineáris idősíkban élnek. A bajoriak szerint a Próféták az igazság megtestesülései, akik bölcsességüket a Kristályokon keresztül mutatják meg. A Próféták az egyetlenek, akik újratöltik a bajoriakat életerővel, a pagh-val, ami létezést biztosít. A bajoriak úgy hiszik, hogy a pagh egy velük született szellemi erő.

A Kristályok
Az első Kristály, amit nyolc követett kb. 10000 éve jelent meg a Bajor egén. Mint a Próféták ajándékait, a Kristályokat templomok és monostorok szent ereklyetartóiban őrizték. Minden Kristálynak különböző funkciói vannak. A Megszállás után csak egyetlen Kristály maradt meg. Az évek alatt hármat sikerült visszaszerezni és most a bajori nép kezében vannak. A négy Kristály a következők:

A Kilencedik Zöld Kristály : áthelyezi a használóját egy eleven emlékképbe
A Harmadik Kék Kristály : A Jövendölés és Változás Kristálya. Megmutatja a jövőt egy kissé szürrealista képben.
A Tudás Rózsaszín Kristálya : A Nagy Nagus szerezte vissza 2371-ben. Irányított tudást juttat a használóhoz.
Az Idő Lila Kristálya : Képes a használóját az időben utaztatni.

Küldött
A Küldött az az ember, aki felfedezi az Égi Szentélyt és beszél a Prófétákkal. Benjamin Siskot Kai Opaka nevezte Küldöttnek, amikor megérkezett az állomásra. Akorem Laan egy rövid időre Sisko örökébe lépett, mint a Küldött, amikor 2372-ben Laan a Próféták segítségével a 22. századból a 24. századba került. A népszerűtlen D'jarra kasztrendszer visszaállítása után Sisko megmérkőzött Akoremmel a Küldött címért. Sisko hamarosan megszilárdította Küldöttként a személyét.

D'jarra kasztrendszer
Az ősi bajoriak a D'jarra kasztrendszer szerint éltek. A bajori társadalmi helyzet és hivatás a születéstől fogva a fülbevaló kialakításában volt szabályozva. A Megszállás után a rendszert megszüntették.

Fülbevaló
A bajoriak személyisége szoros összefüggésben van a fülbevalójukkal. A kivitelezése mélyen összekapcsolódik a családfával és d'jarra-val, de néhány vallási és katonai személy a munkájukhoz igazították a fülbevaló alakját. A fülbevalót leggyakrabban a jobb fülben hordják.

Név
Bajori neveknél a családi név megelőzi a személyes nevet. Kira Nerys-t helyesen Kira őrnagynak hívják, míg az igazi neve Nerys. A bajori címek szintén összekapcsolódnak a vallási címekkel. A Kai a bajoriak vallási vezetője. A Vedek 112 befolyásos szellemi vezető címe. A bajor politikai vezetője az első miniszter, akit demokratikusan választanak meg. A jelenlegi Ideiglenes Kormány a kardassziaiak kivonulása után alakult meg.

Történelem
500 000 évvel ezelőtt a bajori már egy virágzó civilizáció volt, technológiailag és kulturálisan igen fejlett. A hit adta az embereknek a békét, és az élet harmóniájának érzetét. 10000 éve, amikor az első Kristály megjelent az égen megalakult a jelenlegi bajori hit. Közben a bajoriak felfedezték az űr közeli területeit a tachion gyorsította űrhajóikon, kapcsolatba léptek Kardassziával, ahol akkoriban hasonlóan békeszerető és vallásos emberek éltek. Eltelt több ezer év. Kardasszia Egy egy éhező bolygóvá vált, ami a természeti források elapadásából fakadt. Amikor a katonaság a gyenge civil kormányzattól átvette a hatalmat, úgy gondolták, hogy csak a terjeszkedés mentheti meg a kardassziaiakat. Könyörtelenül leigázták a közeli bolygókat, és a birodalom bekebelezte a Bajort is. A bajori hit nem lehetett felkészülve a kardassziaiak támadására, és a bolygó 2328-ban el is esett. A Kardassziai Megszállás alatt, ami 2339-től 2369-ig tartott, 10 millió bajori halt meg, és rengeteg kényszerült kényszermunkára. 2351-ben a kardassziaiak megépítették a Terok Nor bányaállomást a Bajor felett. A Megszállás 30 éve alatt a földalatti ellenállás rengeteg szabotázst követett el a kardassziai kormányzat ellen. Az ellenállási sejtek, mint például a Shakaar, a Higa Metar, a Khon-Ma és az Ornathia a Bajor hegyeiben folytattak gerillaharcot. A sok millió halott hatására a kardassziaiak végül megváltoztatták helyzetüket a Bajoron. 2369-ben aláírták Bajor-Kardasszia közötti fegyverszünetet, és Kardasszia kivonult a bolygóról. Az utánuk maradt káoszban megszülető Ideiglenes Kormány aláírta az Ilviai Kiáltványt, amelyben száműznek minden bajori kollaboránst.
A gyenge és védtelen Bajor felkérte a Föderációt, hogy a Terok Norról felügyelje a kivonulást. A Csillagflotta Deep Space Nine űrállomásává váló Terok Nor parancsnoka Sisko lett. 2370-ben polgárháború alakult ki a Bajoron, amikor a Globális Egység Szövetsége, a Kör, amit Jarro Essa miniszter vezetett, fellázadt az Ideiglenes Kormány gyengesége és a Föderáció ellen. A felkelést végül a DS9 legénysége buktatta meg. 2370 végén megjelent a Dominium, a Gamma Kvadráns urai, és elpusztította a U.S.S. Odyssey-t. Bajor és Kardasszia 2371-ben békét kötött és a kardassziaiak visszaadták az elrabolt Kristályokat. Nem sokkal később meghalt az Első Miniszter, Kalem Opren. Kai Winn átvette a helyét, megszerezve ezzel a világi vezetést is. Shaakar ezt nem nézte jó szemmel, és végül legyőzve Winn seregét megszerezte az Első Miniszter címet.

2372-ben a Bajoron a pagh-démonokat kiszabadították a tűzbarlangokból és hamarosan kitöltötték dühüket, nem vesztegetve arra időt, hogy megkíséreljék elpusztítani a Prófétákat. Az új kardassziai civil kormányzat visszavitte az Idő Kristályát a Bajorra. Ekkortájt Sisko felfedezte B'Halat, az elveszett várost, amelynél felismerte, hogy a Bajor belépését a Föderációba el kell halasztani.
Tovább folytak a harcok a Dominium/Kardasszia és a Föderáció/Klingonok között. A Dominium felajánlotta Bajornak, hogy a háborúban semleges maradhat. Ezt később Winn elfogadta. A Dominium elfoglalta a DS9-et, és a bajoriakat arra kényszeríttette, hogy együttműködjenek. Kira maradt az összekötő tiszt, de már a Dominium felé. Nem sokkal később a Föderáció visszafoglalta az állomást. 2375 vége felé Kai Winn látomást kapott a Prófétáktól. Feladatul kapta a Bajor újjáépítését. Winn visszatért a Bajorra, miután Sisko elvette Kassidy Yatest, ahol helyzetét kihasználva megpróbálta hozzáférni a tiltott Kosst Amojan könyvekhez. A könyvek végül egy csel eredményeként Dukathoz kerültek. Sisko saját élete árán végül elpusztította a könyveket és Dukatot is. A Küldött ezek után csatlakozott a Prófétákhoz az Égi Szentélyben. Az új együttműködő szellem Bajor és Kardasszia között egy új jövő ígéretét vetítik előre, ahol a régi ellenségek békében élhetnek és a Bajor megszállott múltja csak egy ködös emlék lesz.

Kardassziai

Akardassziai egy a Kardasszia Egyen kialakult humanoid faj. Az őseik hüllőszerűek voltak, ezért jobban kedvelik a sötétebb és melegebb, kb. 30 fokos hőmérsékletű, és nyirkosabb környezetet. A hallásuk nem olyan jó, mint az embereké, de amíg az értékszerveik nem annyira fejlettek, a fegyelmezett agyuk igen figyelemreméltó. A kardassziaiak a vizuális memóriájukról híresek, és arról, hogy képesek ellenállni a vulkáni agyegyesítésnek. A kardassziaiak könnyen felismerhetőek a két vékony nyakgerincükről, ami a fejük tetején csökken, szűrkés bőrükről, és egy fordított könnycsepp alakú kinövésről a homlok közepén.

Társadalom és kultúra
A kardasszaiak a kapcsolatokat és a családot mindennél értékesebbnek tartják. Habár az árvákat hagyják meghalni, a háztartások, amelyekben számos generáció él együtt, egy becsületreméltó közösséget alkotnak. Az emberekkel ellentétben a kardassziaiak nem próbálják meg lelassítani vagy elkerülni az öregedést, ehelyett várják az öregkort, amivel együtt jár a hatalom és a bölcsesség. A kardassziai gyerekek oktatása már 3-4 éves korban elkezdődik. Minden kardassziai a kultúra és a művészet ismerőjeként nő fel. A tudás a legfőbb forrása a társadalmi helyzetnek és a kardassziai társadalom kreativitásának.
A férfiak és a nők érzékeny külsejüket megmutatva udvarolnak egymásnak, eme szokást mások, gyakran az emberek is, félreértik. A társat kereső nők a homlokukat világoskékre festik, és felajánlják termékenységüket a házasság reményében.
A kardassziai társadalom a legmerevebb, legérinthetetlenebb a létező rendszerek közül. Minden gyanúsított bűnös, mielőtt még megjelenne a bíróságon, és az ítélet általában halál. Senkinek nem sikerült még megszöknie a halálbüntetés elől, és csak a legszerencsésebbeknek sikerülhet megváltoztatni az ítéletet életfogytiglani munkaszolgálatra.
A civil Detapa tanács sikeres csoportosulást hozott létre a Hadvezetés ellen 2372-ben, amikor a szakadár mozgalom elérte a tetőpontját. A katonaságnak már nem volt teljes hatalma a kormányzat felett, és az Unió egy hivatalaként működött, mint az Obszidián Rend, a titkos hírszerző ügynökség. Az Obszidián Rend egy kicsit különbözik, mert nem kell jelentést tennie a Tanácsnak. Miután Kardasszia csatlakozott a Domíniumhoz a Tanács megszűnt és a Követre szállt minden hatalom.

Történelem
A kardassziai valaha békés, vallásos faj volt. A világuk az ősidőkben legendás civilizációnak adott otthont, aminek a romjai még mindig a legfigyelemreméltóbbak a Galaxisban. Azonban a források elapadása az egész bolygóra kiterjedő éhínséghez vezetett, és milliók haltak meg. A hadsereg nem tűrve a vezetők gyengeségét, átvette a hatalmat, és megpróbálta stabilizálni a helyzetet. Az állam hamarosan megerősödött, és a hadsereg számos világot igázott le és szipolyozta ki a forrásaikat.
A kardassziaiak 2336-ban bekebelezték a békés Bajort és megkezdődött a 30 évig tartó Kardassziai Megszállás. Megépítették a Bajor felett lebegő bányaállomást, a Terok Nort. Megalapították a bolygón a helyi kormányzatukat a kardassziai prefektusokkal az élén. Sok bajori ember lépett be az ellenállásba. Az ellenállok rengeteg kardassziait ölték meg a szabotázsakcióikkal. A zavargások hatására a Hadvezetésnek át kellett értékelnie a helyzetét. A Föderáció és Kardasszia viszonya 2346-ban vált ellenségessé, amikor a kardassziaiak megtámadták a Setlik III-at. 20 évig tartó háború tört ki, mert a Föderáció nem akarta feladni a területet. 2366-ban sikerült létrehozni egy fegyverszüneti megállapodást. Sok Föderációs tiszt nem értett egyet ezzel a megállapodással.
A kardassziai jelenlét 2369-ben szűnt meg a Bajoron. A Bajori Ideiglenes Kormány a kivonulás után a Föderációt kérte fel, hogy felügyelje a területet. A Gamma Kvadránsba vezető féregjárat felfedezése után Kardasszia felismerte, hogy hibázott mikor visszavonult. A Csillagflotta a Terok Nort Deep Space Nine-á nevezte át, és ez az állomás lett a Gamma Kvadránsba vezető expedíciók és a Dominium elleni háború központja. 2370-ben a Föderáció és a Kardassziai Unió megegyezett, hogy újrarajzolják a határokat. Az egyezség keretében létrehoztak egy fegyvermentes övezetet is.
Nem sokkal később az Unió keményvonalas provokációkat intéztek az övezet menti kolóniák ellen. A Föderációs kolóniák, látva a kormányzat gyengeségét, megalakították a Maquis-t, és kemény csapásokat mértek a kardasszaiaikra. A katonai befolyás növekedésével Kardasszia titkos hírszerzésének, az Obszidián Rendnek is nőtt a befolyása. Szépen lassan elég hatalmat szereztek ahhoz, hogy a Hadvezetés nélkül is működhessenek.

A Kardassziai Unió a Domínium-háborúban a Domínium oldalára állt. Ezek után Gul Dukat lett az állam vezetője. Miután Breen is csatlakozott a Domíniumhoz, Kardasszia már csak másodrendű szerepet töltött be a szövetségesek között. Ezért Damar legátus megpróbálta kiugrasztani Kardassziát a szövetségből. Azonban már a Domínium irányította a kardassziai hadsereget is. Damar nem sokkal később ellenállást szervezett a Domínium ellen, amely ezek után szembeszegült a szövetséggel. Az ellenállás nem volt túl erős, ezért erejéből csak gerilla akciókra futotta. A háború végén már egész Kardasszia a Föderáció oldalára állt, ezért válaszképpen a Domínium megtámadta a Kardasszia Egyet. Damar meghalt a harcokban, de végül a Domíniumot sikerült legyőzni.
A Domínium-háború leginkább Kardassziát súlytotta. 800 millióan haltak meg, Kardasszia Egy romokban. Kardasszia felperzselt tájai mindig emlékeztetni fogják az ott élőket Damar bátorságára, és ellenállására. "Kardasszia örökké fenn fog maradni, de már sosem lesz a régi."

Klingonok

Fiziológia
A klingon a legelső civilizációk közé tartozik, melyekkel a Föderáció találkozott. A klingonoknak számos különleges tulajdonságuk van. A testük sokkal jobban áll ellen a fizikai erőnek, mint más fajoké, és nagyobb az izommennyiségük is. A szerveiknek is nagyobb az ellenállásuk, ami csata közben a harcosoknak nagyobb rugalmasságot ad. A legtöbb szervből, illetve életfontosságú testfunckióból többszörös tartalékuk van. Erős a mellkasi csontjuk, valamint a háti csontok, köztük a gerinc. A homlokukon kinövések vannak, és ezek minden klingonnál másképpen néznek kis. Ezek a kinövések csak úgy 2290-re jelentek meg minden klingonon, valószínűleg valamilyen vírusos mutáció, vagy genetikai kísérlet hatására. A szaglószervi érzékelésük nagyon éles, és képesek megkülönböztetni a klingon társaikat is. A klingonoknak nincs könnyzacskójuk, a vérük pedig levendula színű.

Társadalom és kultúra
A Klingon Birodalom a Föderációval és a Romulán Birodalommal határos. A központi kormányzat, a Kancellárral és a Nagytanáccsal, a Kronoszon (klingonul: Qo'noS) található. Mindkét poszton csak nagy hatalmú házak tagjai lehetnek.
A Qo'noS a Földnél kb. másfélszer nagyobb M-típusú bolygó. Legnagyobb városa, egyben a birodalom központja, az Első Város, vagyis veng wa'DIch.
A család helyzete, megítélése, és az egyén megbecsülése játssza a legfőbb szerepet a társadalmi funkcióknál. A társadalom hierarchikus felépítésű. A státusz általában a származástól és a kapcsolatoktól függ. A felsőbb osztályokba a Nagy Házak tartoznak, amelyek legtöbbje igen gazdag, és hatalmas földjeiket fegyveresek védil. A többieknek - Kis Házaknak - kevesebb befolyásuk van, és gyakran erősebb házakkal kell szövetséget kötniük a túlélésért. A tradíció az életük igen fontos része, és a hagyományok valamiféle megtörése komoly inzultus a társadalomra nézve. A vérvonal, és a rokonság is nagyon fontos minden igazi klingonnál. Ha egy klingon csatlakozni akar egy családhoz, akkor át kell esnie a R'uustal-on, miután megszerzi a családfő jóváhagyását. A Házakat általában a legidősebb férfi családtag vezeti.
A tradíciók elválaszthatatlan része a különböző rituálék, amelyek mérföldköveket jelentenek egy klingon életében, vagy a Birodalom történetében. Az egyik ilyen fontos rituálé az Utódlás rítusa, amelyet a Birodalom jövőbeni vezetőjének kell teljesítenie, és az Utódlás Bírája ellenőrzi a rítus lefolyását.
A klingonok a legfontosabbnak a becsülettel való halált tartják, ez fontosabb még a becsületes életnél is. "Jó nap ez a halálra" - szokták mondani csata előtt. A kegyelemért való könyörgés, és az élet hasztalan meghosszabbítása a legnagyobb szégyen egy klingonnál. A klingonok hisznek a túlvilágban - Sto-Vo-Kor-nak nevezik -, de nincs temetési szertartás.

Kormányzat
A Klingon Birodalmat a Klingon Nagytanács irányítja, amely nagyjából két tucat taggal rendelkezik a legnagyobb Házakból. A tanács tagjai az Első Város Nagycsarnokában gyűlnek össze. A Tanács vezetője a Kancellár, aki egyben a Birodalom vezére. Jelenleg Martok tölti be ezt a tisztséget. 2369-től újra van Császár is - ezt a posztot évszázadokig nem töltötték be -, Kahless, a Felejthetetlen klónja. Neki nincs politikai hatalma, viszont fontos vallási és szertartási szerepet tölt be a klingon társadalomban.

Történelem
A modern Klingon Birodalmat Kahless, a Felejthetetlen alapítótta, aki megölte a zsarnok Molort, és egyesítette a társadalmat kb. 1500 éve. Kahless több tudományban is igen járatos volt, és a műveit még ma is tanítják a klingonoknak. Kahless felismerte, hogy a fajtáját egyre emészti a hűtlenség, az árulás, ezért arra figyelmeztette a népét, hogy még a barátokból is lehet ellenség. Végül ez lett a végzete is, hiszen 2125-ben K'ashked megölte, mert túl népszerűnek tartotta.
2218-ban vette fel először egymással a kapcsolatot a Föderáció és a Klingon Birodalom. A kapcsolat jó 70 évig igen ellenséges volt. 2289-ben tárgyalások folytak a két fél között, kevés eredménnyel, de a klingonok körükbe fogadtak egy föderációs diplomatát, Curzon Daxot. Nem sokkal később a klingonok szövetséget kötöttek a romulánokkal. A romulánok átadták az álcázóberendezésüket, a klingonok pedig átadták csatahajóik terveit. A szövetség végül 2292-ben fel is bomlott.
A fordulópont a Föderáció és a Klingon Birodalom közti kapcsolatokban az után következett be, hogy a Kronosz egyik holdja, a Praxis felrobbant. Ez a hold volt a bolygó fő energiaellátója. Félve az elkövetkező káosztól Gorkon Kancellár, a Nagytanács vezetője, béketárgyalásokat kezdeményezett a Föderációval, felismerve, hogy a birodalom nem összpontosíthat már csak a hadi fejlesztésekre. Gorkon beleegyezett, hogy elutazik a Földre, de útközben megőlték. Kirköt és McCoy-t a klingonok bebörtönözték a történtek után. A béketérgyalásokat a Khitomeren folytatták. A tárgyalások végül sikeresen záródtak, és 2292-ben aláírták az egyezményt. A romulánok erre válaszul felbontották a klingonokkal kötött szövetséget.
Habár a békét nem volt könnyű fenntartani, az évek alatt a két fél egyre inkább megértette másikat. Az Enterprise-C bátor tette, hogy megvédte a Narendra III klingon helyőrséget a romulán erőktől, tovább erősítette a kapcsolatot. 2364-ben Worf lett az első klingon Csillagflotta tiszt.

K'mpec Főtanácsos még előre kijelölte, hogy halála után Jean-Luc Picard legyen az Utódlás Bírája. A főtanácsosi címre két klingonnak volt nagy esélye: Durasnak, és Gowronnak. Durast Worf megölte, így Gowron lett a Főtanácsos. A Duras család ebbe nem törődött bele, és megpróbálták Toralt, Duras fiát, a főtanácsosi posztra juttatni. Néhány tanácstag a Duras család oldalára állt, mások Gowron pártján maradtak. Polgárháború tört ki. A Duras-házat titokban a romulánok is támogatták. A Föderáció ezért lezáratta a romulán-klingon határt. A Duras-ház végül vereséget szenvedett, és Gowron megerősíthette a pozícióját.
Kahless, betartva halála előtt tett igéretét, visszatért a Kronoszra 2369-ben. Később kiderült, hogy csak Kahless egy klónjáról van szó. Gowron tudta, hogy a népének szüksége van Kahless vallási vezetésére, ezért úgy döntött, hogy a klón legyen a vallási vezető, de a hatalom a Főtanácsos és a Tanács kezében maradt.
Ekkortájt jelent meg a Domínium az Alfa Kvadránsban. A klingonok úgy gondolták, hogy a kardassziai Detapa Tanács tagjait alakváltókra cserélték ki, ezért megtámadták Kardassziát, hogy kiűzzék az alakváltókat. A klingonok a Föderáció ellenkezése ellenére sem adták fel terveiket, ezért a klingonok a Föderációval is szembekerültek. A klingonok áttórték a kardassziai védelmi vonalakat. Néhány tanácstagot a Deep Space Nine-ra menekítettek, erre a klingonok megtámadták az állomást. Végül Sisko megmutatta Gowronnak, hogy az Alapítók állnak az események hátterében, hogy így ugrasszák össze a szövetségeseket. A Föderáció és a klingonok között eredménytelen tárgyalások folytak a vitás ügyek elsimítására. Végül Gowron felmondta a Khitomeri Egyezményt. Nem sokkal később Odonak támadt egy gyanúja, miszerint Gowron egy alakváltó. Sisko, Worf és Odo meg akarta akadályozni Gowront, abban, hogy háborút indítson a Föderáció ellen, de Martok tábornok elfogta őket. Nem sokkal kiderült, hogy igazából Martok az alakváltó, és nem Gowron. Az ál-Martokot végül megölték. A klingonok és a Föderáció fegyverszünetet kötött. A fajok közötti bizalomban keletkezett károk túl nagyok voltak, így már senkisem akadályozhatta meg a Jem'Hadar inváziót. Nem sokkal később Kardasszia csatlakozott a Domíniumhoz. A veszélyhelyzetben a két fél újra aláírta a Khitomeri Egyezményt. Így a klingonok és a Föderáció együtt harcolhattak a Domínium ellen. A Domínium egyre erősebb lett az Alfa Kvadránsban, ezért a Föderáció elhatározta, hogy lezárják a Gamma Kvadránsba vezető féregjáratot, és elhagyják a DS9-et.
A Föderáció eközben egyre súlyosabb veszteségeket szenvedett, és mivel a Domínium megakadályozta, hogy lezárják a féregjáratot, ezért a Föderáció a DS9 visszafoglalására indított egy sikeres támadást. A féregjáratban lakó Próféták segítségével sikerült visszaverni a Jem'Hadar támadást. Nem sokkal később a romulánok is csatlakoztak a Föderáció/klingon szövetséghez. Az egyik első közös akciójuk a Chin'Toka rendszer elfoglalása volt. Nem sokkal később Dukat megszerezte a Prófécia kristályát. A féregjárat ezzel lezárodott, és összeomlott. Breen belépett a háborúba a Domínium oldalán. Ezzel az erőviszonyok újra a Domíniumnak kedveztek. A Chin'Toka rendszert is sikerült visszaszerezniük.
Martok nem akarta végrehajtani Gowron parancsait. Worf sem értett egyet a kancellárral, mert úgy gondolta, hogy az csak a politikai helyzetét akarja azokkal megerősíteni. Worf megölte Gowront Bat'leth párbajban. Ezek után Martok lett a kancellár. A szövetség sikeresen visszaverte a Domíniumot, akiknek Kardasszia Egy közelébe kellett visszahúzódniuk. A szövetség egy mindent eldöntő támadásra szánta el magát. Kardasszia is a szövetség oldalára állt. A támadás végül sikerrel zárult. A Domínium visszavonult a Gamma Kvadránsba.
Worfot választották a Föderáció új kronoszi nagykövetévé. Az új kancellár és az új föderációs nagykövet munkája újabb fordulópontot hozott a Klingon Birodalom történetében

Romulánok

Fiziológia
Mivel a romulánok a vulkániak leszármazottai, ezért nekik is hasonló a külső megjelenésük. A fiziológiája a két népnek nagyon hasonló, de vannak különbségek, mert a romulánok már alkalmazkodtak a Romulus adottságaihoz. A vulkániaktól leginkább a homlokukon található háromszög alakú kinövés különbözteti meg őket. Mivel mindenáron el akarnak szigetelődni rokonaiktól, a romulánoknál hiányoznak a Surak által kifejlesztett mentális diszciplínák. Ők szenvedélyesek, és könnyen éreznek szélsőséges érzelmeket.

Társadalom és kultúra
A romulán társadalomban a katonai rang befolyásolja a társadalmi helyzetet. Mivel a romulánok militáns civilizációban élnek, ezért a legfontosabb a Birodalom védelme és a személyes becsületük megőrzése. Ebben a társadalomban egy igen meghatározott kasztrendszer működik. Minden romulán egy bizonyos társadalmi pozíciót birtokol az alapján, hogy milyen hatalma, illetve katonai rangja van. A legmagasabb rang a prokonzul, aki a Tanács meghallgatásain elnököl és ő a végrehajtó hatalom feje is. A Tanács a kormányzat egy nagyon fontos szervezete. Minden fontosabb ügyet a Tanácsnak meg kell tárgyalnia.
A romulán politikai szervezet pillére a Ház rendszer. Ez egy klánrendszer, amelyben a legfőbb dolog a rokonsági ág folytatása. Azonban a Ház nem annyira kicsi, mint egy feudális család, ugyanis több társadalmi osztályból lévők is tartoznak hozzá. A Ház szolgái nem egyenlők az uraikkal, ők csak a Ház meghatározott részei. Egy Ház is betölt egy bizonyos társadalmi rangot az alapján, hogy kik tartoznak bele, és hogy milyen szolgálatot tettek a Birodalomnak. Léteznek a Nagy és a Kis Házak. A Ház feje a hru'hfirh.
Tisztelet és becsület, ezek a társadalom alapjai, emellett tisztában vannak a hatalom erejével is. Minden romulán számára a legfontosabb az, hogy minél nagyobb hatalmat szerezzen meg magának. A romulánok lojalitása a Birodalom felé megkérdőjelezhetetlen és a nacionalizmusuk nem egyszer vezetett már összetűzésbe.

Történelem
A romulánok 2000 évvel ezelőtt váltak el a vulkániaktól, ezt a szakadást nevezik Rihannsu-nak (ld. még a vulkániak leírásánál.). A vulkániak korábban igen vadak voltak, állandóan háborúztak egymással a Vulkán szűkös készleteiért. De Surak új mozgalmat indított el, melynek lényege az volt, hogy az érzelmeket mentális úton el kell nyomni, és csak a logikára szabad támaszkodni. A mozgalom gyorsan elterjedt, és Surak hamarosan mentális iskolákat alapított. Nem sokkal később a vulkániak harcba kerültek egy idegen fajjal, amelyiket végül mentális képességeik segítségével sikerült legyőzniük. Ezek után Surak legjobb tanítványa, S'Task, megkérdőjelezte a logika mindenhatóságát ebben a vad világban. A mester és tanítványa között szakadás következett be, mire S'Task és követői elindultak egy új hazát keresni.
Két bolygót is találtak, ahova letelepedtek, amelyeket ch'Rihannak ("a kinyilatkozóké") és ch'Havrannak ("az utazóké") neveztek el. A szakadárok magukat Rihannsuknak, vagy Kinyilatkozóknak nevezték.
200 évvel később a U.S.S. Carrizel fedezte fel a két világot, melyeket Romulusnak és Remusnak neveztek el, a földi római legenda után.
Az idegenektől való félelmükben a romulánok elpusztítottak minden feléjük közeledő hajót. A Csillagflotta több csapatot is küldtek a romulánok ellen, de azokat sorra elpusztították. Ezért a Föderáció a romulánoktól békésebb kapcsolatok kiépítését kérte, akik ezt el is fogadták. A békeegyezményben létrehozták a Semleges Övezet a romulán és a föderációs űr között.
6 évvel később, az 1709.2-es csillagidőn, a romulánok felrúgták az egyezményt és egy hadihajóval több föderációs állomást is megtámadtak. Kirk az Enterprise-sal sikeresen megállította a romulán hajót. Ez volt az első eset, hogy a Föderáció tanúja volt a romulánok álcázó technikájának, és arról is megbizonyosodhattak, hogy a romulánok valóban a vulkániak leszármazottai.
Nem sokkal később a romulánok és a klingonok szövetséget kötöttek. A klingonok megkapták a romulán álcázóberendezést, míg a romulánok megszerezték a klingon Ragadozómadár terviet. 2292-ben a klingonok békeszünetet kötöttek a Föderációval, ezért a romulánok a szövetséget felbontották. 2311-ben a Tomed incidensben több ezer föderációs polgár halt meg a romulánok miatt. Nem sokkal később a két fél aláírta az Algeron Egyezményt, melyben megerősítették a korábbi egyezményben foglaltakat.
A béke ellenére többször voltak villongások a két fél között. A klingon polgárháborúban a romulánok a Duras házat támogatták. A Föderáció nem avatkozott be közvetlenül a háborúba, de a romulánok semlegesítésére 23 csillaghajóval lezárták a klingon-romulán határt. Spock nagykövet a Romuluson földalatti mozgalmat hozott létre, melynek célja az volt, hogy a romulánokat visszavezessék őseikhez, a vulkániakhoz. A romulánok tudtak a mozgalomról és ennek leple alatt akarták megtámadni a Vulkánt, de végül lelepleződtek.
A Domíniummal való találkozás után a Föderáció megkapta a Defiantra a romulán álcázóberendezések egyikét, cserébe a Domíniumról küldendő adatokért. A Domíniumtól való félelmükben a romulánok megpróbálták bezárni a Gamma Kvadránsba vezető féregjáratot, de ez nem sikerült nekik. A romulán hírszerzés, a Tal Shiar, az Obszidián Renddel közösen készített elő egy támadást az Alapító bolygójára; a támadásuk végül teljes kudarcba fulladt, a Tal Shiar szinte teljesen elpusztult.
Miután kiderült, hogy egy hatalmas Jem'Hadar invázió készül az Alfa Kvadráns ellen, a Romulán Tanács úgy döntött, hogy hajókat küld a Deep Space Nine-hoz, a védelem megerősítésére. Nem sokkal később a flottát visszavonták. A romulánok megnemtámadási-egyezményt írtak alá a Domíniummal, hogy idejük legyen megerősödni. Miután a Domínium a Birodalom határainak közelébe került, a romulánok újjászervezték a Tal Shiart, és ellopták a U.S.S. Prometheus-t.
A romulánok egy flottát küldtek a Kardasszia/Domínium határra, és elpusztítottak több helyőrséget is, és hamarosan hivatalosan is csatlakoztak a Domínium elleni szövetséghez. A szövetség egyik első akciója a Chin'Toka rendszer elfoglalása volt. 2375 elején a romulánok megjelentek a DS9-en is.

Vulkániak

A vulkánikkal való kapcsolatfelvétel Zephram Cochrane utazásához köthető. A Föld népe nagyon szerencsés, hogy egy ennyire békés és együttműködő faj volt az elsőnek megismert idegen faj. A vulkánik értékes tagjai a Föderációnak, és a faj számos neves tudóst és értékes Csillagflotta tisztet tudhat magáénak.

Fiziológia
A Föderáció népességének kb. egyharmadát vulkániak teszik ki. Ez és a hosszú tagságuk a Föderációban teszi a fiziológiájukat az egyik tanultabbá és bizonyára a legdokumentáltabbá az emberén kívül. A legfeltűnőbb emberitől különböző külső tulajdonságuk a hegyes fülük és összefutó szemöldökük. A vulkániknak nagy a fizikai erejük és kitartásuk, ami a Vulcan bolygó vékony atmoszférájának és durva feltételeinek köszönhető.
A Vulcan felszíne kopár jónéhány félelmetes veszéllyel tarkítva: sugárzás, forróság és por, ami a száraz éghajlatnak és a Vulcan két napjának köszönhető. A vulkáni szemeknek van egy második szemhéja is, ami kiszűri a veszélyes anyagokat a látószerv elől. A vulkáni szemek a fény alacsonyabb frekvenciáit is észlelik. Az orruk nagyon hatásosan szűri ki a lélegezhető oxigént a tüdőbe. A füleik száraz körülmények között képesek erősödő hanghullámokat megmutatni.
A vulkáni szervezet teljesen alkalmazkodott a Vulcan viszontagságaihoz. A tüdőjük nagyobb, mint az emberé, ezért a vulkániak szíve az ember májának helyén található. Mivel a szívük 232 per percenként, ezért a szívnek erősebbnek kell lennie, hogy elbírja a kemény megterhelést. A vérük zöld, és jobban elviselik az alacsonyabb atmoszféranyomást is. A veséjük és a kiválasztó szerveik nagyon hatékonyan képesek megtartani az átfolyó vizet és ásványokat.
A vulkáni hormon mirigyek vezeték nélküliek és teljesen akaratiak, ami ellenőrzést ad a testük állapota felett. Az ősidőkben a vulkáni férfiak harcoltak egymással a párjaikért, sok felesleges vérontást okozva ezzel. Az új életforma bevezetésével a vulkániak elnyomták az érzelmeiket. Azonban hétévente az évek alatt felgyülemlett hatások folyományként kitör rajtuk újra a párzás iránti ösztön. Ekkor a vulkáni férfiaknak párzaniuk kell vagy meghalnak. Ez a Ponn'farr, talán az utolsó ösztön, amely megmaradt a vulkáni társadalomban.
A vulkániak első idegen támadóikat pszionikus erejükkel űzték el. Ez a képesség az agyegyesítésben és a telekinézisben nyilvánul meg a leginkább. Ezen erő forrása a vulkáni agyban található. Az agyuk nagyban hasonlít az emberihez, az középagy, ahol a telepatikus és telekinetikus erejüknek központja van, nagyon eltérő. A vulkániak képesek érzékelni az elme fajtáját és jelenlétét, de nem képesek érzékelni pontosan a személyt. Néhány különleges diszciplína segítségével 5-10 méteres távolságig képesek elemezni az elmét. Az agyérintés alatt a felszíni gondolatok manipulálhatók. A felszíni gondolatok könnyen olvashatók a számukra. A gyakorlottabb vulkáni képes meggyőzni, illetve gondolatokat elültetni a célpontjában. Az agyegyesítés szintjén két tudat olvad össze, és minden gondolat, érzelem és tudás megosztódik.

Társadalom és kultúra
A vulkániak nagyon békeszeretőek. A vulkáni kormányzat napjainkban egy reprezentatív demokrácia, ahol három csoportosulás van: a "hr'Mnah'te", a javaslati, a "hr'Breish'te", a helyesbítő, és a "hr'Kash'te", a kitörlő csoport. A vulkáni törvényi rendszert úgy alkották meg, hogy a törvényeket könnyebb visszavonni, mint megvalósítani. A vulkáni fajnak, a logika híveinek, igen szilárd spirituális hite van. Nincs egységes vallás, a vulkániak a katrában hisznek, ami egy személy lelke és tudata. A vulkániak spirituális vezetője az egész vulkáni világ fölött uralkodik.
Akárhol is nőjön fel egy vulkáni, vissza kell térnie a Vulcanra egy tréningre, hogy fejlessze a koncentrációját, a meditációját és a telepatikus képességeit. Számos pszionikus intézmény van, melyeket Sohk-Pakoknak, vagy az elme iskoláinak hívnak. Az első nagy Sohk-Pakot 7200 évvel ezelőtt Sorinak alapította. Néhány nem telepatikus edzés segíti az erő koncentrálását, a sebesülés illetve betegség esetén a gyorsabb felépülést.
A vulkáni gyerekeknek hétéves korukban választanak párt a szüleik. A pár egy ünnepség alkalmával egyesült, és kötődik össze telepatikusan. Amikor mindketten felnőnek a kötelék arra kényszeríti őket, hogy teljesen házastársi rituálékat követve megszilárdítsák a kapcsolatukat. A vulkániak hétévente átesnek a Pon'farron, amely érzelemmentes vulkániakból kihozza az őrültet, és az elkerülhetetlen gonosz.
A vulkániak szerint az érzelem illogikus, ezért elnyomják azt. Azonban a vulkánik az őseik szélsőséges érzelmeikkel születnek, de a folyamatos elmekondicionálás, a t'an s'at, alatt elsajátítják az érzelmek feletti uralkodást. A t'an s'at egy intellektuális érzelmi rombolás, egy élet át tartó folyamat, amely megszabadítja őket az érzelmektől. A vulkánik szerint a tudás az egyetlen védekezés az ismeretlen veszély ellen. Az ők tudás iránti vágyuk és érzelemtől való mentességük az életük vezérlő ereje.
A Vulcan egy évezreddel a Rihannu szétszakadás előtt rendkívül veszélyes volt a gyengékre. Nagyon szűkek voltak a bolygó forrásai. A túlélési ösztön tette a vulkánikat vad, érzelmes fajjá. Egységes kormányzat ekkoriban nem létezett. Többszáz klán, illetve városállam létezett, különböző állami és vallási berendezkedéssel, és állandó harcban voltak egymással a javakért. Ebben az időben a bolygó 90%-án dúlt háború. A vég nélküli harcok alatt egy mozgalom bontakozott ki, amely a logikát és a békét tekinttette alapjának. Surak volt a mozgalom vezetője, neki köszönhető a modern vulkáni társadalom felépülése. A vulkánik i.e. 20-ban találkoztak először idegenekkel, akikkel hosszú és véres háborút vívtak, és legyőzték őket.
Nem sokkal később Surak és legjobb tanítványa S'Task összeveszett. S'Task azt vallotta, hogy a világ túl durva és vad ahhoz, hogy egyedül a logikában és a békében higgyenek. A szakítás az egész vulkáni társadalmat megrázta. S'Task és 18000 követője elhagyta a vulkánt és új világot teremtett. Ezt a szakadást nevezik Rihannsunak.
2063. április 4-én a vulkánik felvették a kapcsolatot az emberiséggel, miután észlelték, hogy az emberek is felfedezték a térutazást. A Föld később a Föderáció főhadiszállása lett, azé a szervezeté, amelynek a vulkánik is alapító tagjaik. S'Task és renegát csoportjának története feledésbe merült, így a felfedezés, hogy a romulánok és a vulkánik rokonok, megrémisztette a Föderációt.
A Khitomer békekonferencia, aminek eredménye a Föderáció és a klingonok közötti békeegyezmény megszületése, egyik vezetője egy vulkáni, Valeris volt. A romulánok és a vulkánik közötti szakítás sosem jött rendbe, de Spock, a föderációs nagykövet egy földalatti mozgalomban dolgozott a Romuluson, amelynek feladata az egyesítés lett volna.
A Vulcan maradt a legelőkelőbb tagja a Föderációnak a Föld után, és a filozófiája és igazsága még a véres Domínium-háború után is megmarad

Ferengik

Fiziológia
A ferengik humanoidok, és csak ritkán lépik túl a 150 cm-es magasságot. Könnyen felismerhetők az orrukon lévő kitüremkedésekről, a borotvaéles fogaikor, valamint a nagy és igen érzékeny füleikről. A humanoidoktól eltérően az agyuk négy részből áll, és emiatt képtelenek a betazoidok a ferengik agyából olvasni.

Fülek
A ferengik különlegessége a nagy fülük, amelyek érzékenyek az érintésre. Az anyabolygójuknak, a Ferengiarnak vékony atmoszférája van, és ezért a ferengi fülek nagyobbakra nőttek, így jobban érzékelhetik a hanghullámokat. A cimpák érzékenyek az érintésre, és azok cirolgatása, amelyet oo-moxnak neveznek, igen élvezetes a legtőbb férfi egyed számára. A füleken szőrzet is található, amely az évek múlásával egyre hosszabb és dúsabb lesz. A hallás a ferengik legjobb érzéke, és a fülek mindennél jobban szimbolizálják a ferengiséget. Ha valakinek "cimpája van" valamihez, az azt jelenti, hogy ahhoz nagyon ért.
Étkezési szokások
A ferengik nagyon szeretik a különböző férgeket és rovarokat, és leginkább élve. A legfontosabb az, hogy a rovaroknak a Ferengiarról kell származnia, különben nem is számít igazán ételnek. A kicsi és éles fogaikkal nagyon könnyen meg tudják rágni az ételt. A fiatal ferengik latinum fogélezőt használnak, hogy kiélesítsék fogaikat.

Társadalom és kultúra
A ferengi társadalom a kapitalizmus és a sovinizmus alapelveinek kombinációján alapszik. Habár technikailag fejlettek, mégis az egész életüket arra szánják, hogy minél nagyobb vagyon szedjenek össze. Az egész faj a ferengi Vagyongyűjtési Szabályok alapján él, amely a profitszerzés módozatainak gyűjteménye. A 18. Vagyongyűjtési Szabály pl. kimondja, hogy egy ferengi profit nélkül nem is ferengi. A ferengi társadalomban igen komoly különbségek vannak a két nem között. A ferengi férfiak a nőket személyes tulajdonnak tekintik. A nők nem viselhetnek ruhát, nem üzletelhetnek, utazhatnak, nem szólhatnak az idegenekhez, és nem idézhetnek a szent Vagyongyűjtési Szabályokból. A nők kötelesek megrágni az ételt mielőtt azt a férfi megenné. Még így is, egy ferengi nagyon ragaszkodik az anyjához, gyakran hajtják fejüket anyjuk ölébe, és ha kell meg is védik őket. Egy átlagos ferengi család egy apából, egy anyából és a gyerekekből áll. A nagyszülőkkel és unokatestvérekkel nem laknak egy háztartásban. Az apa a család kenyérkeresője, és így övé a legfelsőbb pozíció a házban.
A női lakosság elnyomása immáron teljesen megszokottá vált a férfiak szemében. Azonban az ez elleni lépések lassan az egész Ferengiáron elterjednek. Zek, a Nagy Nagus, átdolgozta a ferengi választójogot, hogy a nők is szavazhassanak.

Trillek

Fiziológia
A trillek képesek egy kicsi, féregszerű szimbionta hordozására. Az egyesülés folyamata során a gazdatest és a szimbionta agykérge összekapcsolódik, így a korábbi gazdatestek tapasztalatait, emlékeit az új gazdatest is ismerni fogja, és egy új, különleges egyéniség jön létre. A trilleket könnyű felismerni a homlokuktól egyészen a lábukig húzódó pöttyökről. Ezen kívül teljesen úgy néznek ki, mint egy ember. A szimbionta leginkább egy meztelen csigára emlékeztet; a trill anyabolygón hatalmas felszínalatti tenyésztőmedencékben szaporodnak. Mindig őrzik és gondozzák őket a Gondnokok, akik nem egyesült trillek, feladatuk a medencék ápolása, és az egyesült szimbionták megfigyelése.

Társadalom és kultúra
A szimbionták évezredekig is képesek élni, de a trillek ennél jóval kevesebb ideig élnek. Így a szimbiontákat áthelyezik egy másik gazdatestbe, amikor az előző meghalt. A korábban felhalmozott tudást és a tapasztalatot az új gazdatesttel is megosztja. A trill gazdatestek önként egyesülnek a szimbiontával, de ha már egyszer egyesültek, akkor biológiailag egymástól függővé válnak. 83 órával az egyesülés után már egyikük sem élhet a másik nélkül. A szimbionta egészségének megóvása a trillnek mindennél fontosabb, és ha az egyiküknek meg kell halnia, akkor a trill odaadja az életét, hogy megmentse a szimbiontát. Az egyesült trill egészségének legfontosabb mércéje az izoboromin szint. Ha ez 50 alá esik, akkor a szimbiontát el kell távolítani a hordozóból. A gazdatest így valószínűleg meghal, de ez a Bizottság standard eljárása, és ezt minden egyesült trill kérdés nélkül elfogadja. A trill társadalomban az egyesülés a legnagyobb megtiszteltetés. A Trill Egyesülési Bizottság az egyetlen olyan trill kormányzati szerv, amely az egyesüléseket szabályozza. A bizottság dönti el, hogy melyik trill alkalmas az egyesülésre, és gondoskodik a szimbionták orvosi szükségleteiről. A trill gazdatesteket kemény kiképzések után választják ki. Mindenki azt hiszi, hogy csak néhány trill alkalmas egy szimbionta hordozására, de Jadzia Dax és Benjamin Sisko kiderítette, hogy valójában a trill lakosság fele lenne képes az egyesülésre. A komoly válogatással azt akarják megakadályozni, hogy a szimbionták egyszerű kereskedelmi cikkek legyenek.
A korábbi gazdatest emlékei és életútja nem zavarhatják az aktuális gazdatestet a feladatai elvégzésében. Ezt újraegyesülésnek hívják, egy a Szimbiózis Bizottság által igen szigorúan tiltott kapcsolat. Mert egyszer minden személyes kötelezettség a következő gazdatestre száll, és így vég nélküliek lennének a behajthatatlan adósságok és az adott szavak az előző életből. Hogyha valamelyik semmibe veszi a trill társadalmat, mind a gazdatestet mind a szimbiontát száműzik a Trillről, és a szimbionta meg fog halni. De mivel egy trillnek a szimbionta védelme a legfontosabb, így az újraegyesülés bekövetkeztének kicsi az esélye.

Betazoid

Fiziológia
A betazoidok a Föderáció Betazed nevű bolygójáról származnak. Egy békés fej, amelynek egyedei magas fokú telepatikus képességgel rendelkeznek. Mivel a betazoidok telepaták, ezért egymással általában telepatikus úton kommunikálnak, és nem szavakkal. A legtöbb képesség a kamaszkorban fejlődik ki, de néhány telepatikus képességük komoly mentális problémákat okozhat, mivel nem képesek kiszűrni más emberek agyait. Ez egy fejlett telepatikus képességekkel rendelkező betazoidnál különlegesen fontos.
Külsőleg a betazoidok teljesen humanoidok, és szinte minden tekintetben megkülönböztethetetlenek az emberektől. Képesek párzani az emberekkel, habár ez néha a gyermek telepatikus képességeinek csökkenésével jár; pl. Deanna Troi parancsnok csak az empatikus megnyilvánulásokat tudja érzékelni. A betazoidok képtelen olvasni a ferengik, a breenek, az ullianok vagy éppen a dopterániok agyában, mert ezeknek a fajuknak különleges az agyszerkezetük. De néhány félbetazoid viszont képes érzékelni ezen fajok érzelmeit. A betazoidok telepatikus és empatikus képességei szigorú irányítást és figyelmet igényelnek. Az érettebb betazoidoknál bizonyos orvosi állapotok - mint pl. a Zanthi láz - az irányítás elvesztését is okozhatják, és a betazoid érzelmei kisugározódhatnak a környezetében lévő emberekre, amely komolyan befolyásolhatja őket. Troi nagykövet a Deep Space Nine fedélzetén a láz hatása alatt volt, amikor kisugározta az érzelmeit azokra, akikkel közelebbi kapcsolatba került. Még a legfegyelmezettebb betazoidnak is sok lehet az, ha többezer ember érzelmeit érzi, ekkor egy mentális akadályt kell helyezni a betazoid és a külső forrás közé.

Társadalom és kultúra
A betazoid társadalom több formális és bonyolult tradícióhoz és ceremóniához ragaszkodik, mint a legtöbb kultúra ezen a fejlettségi szinten. Egyes rituálék gyakran először nyugtalanná teszik a konzervatívabb föderációs külvilágit. Az egyik ilyen említésre méltó ceremónia az esküvői szertartás, amelyen nem viselnek ruhát. Habár a betazoid társadalmon belül nincsen nemi megkülönböztetés, mégis a nők birtokolják a legtöbb hivatalos pozíciót.

Történelem
A betazoid a békeszerető filozófusok faja. Ritkán használnak fegyvert vagy bármilyen védelmi rendszert. A bolygó védelmi rendszere eléggé elavultnak bizonyult a Domínium háborúban. A bolygó 2374-ben elesett, és a pusztítás immáron rájuk is lecsapott.

Andoriai
Az egyik első faj, amely csatlakozott a Föderációhoz. Az andoriai egy vad harcos faj. A klingonokkal ellentétben ők inkább egyszerű hódítási vágyból harcolnak, semmint személyes dicsőségért. Az andoriai kultúrában igen fontos a fegyelem és az önkontroll, és ez őket néha elég unszimpatikussá teszi.
Külsőleg nagyon hasonlítanak a legtöbb föderációs humanoid fajhoz. Jól megkülönböztethető kék bőrszínük és fehér hajuk van, de a legnagyobb különbség az a fejükön található antennáik; ezek a légzést segítik, ezáltal az andoriaiaknak nagyon jó a szaglásuk, és nagyon érzékenyek a levegő hőmérsékletének, a légnyomásnak vagy az összetételének a változására.
Az andoriai kultúra alapja a Szövetkezet. Ez egy több mint 100 családot tartalmazó klánszerű csoport, amelyben összegyűjtik a forrásaikat. Az andoriaiaknak nincs egy egész világot átfogó kormányzatuk - a Legfelső Szövetkezet képviseli őket a Föderációban, de ez csak a lakosság 30%-át fedi le. Ennek eredményeként sok andoriai nem érzi magát a Föderáció polgárának. Az andoriaiak otthona az Andor, vagy a saját nyelvükön: Fesoan. Ez egy M típusú bolygó, a nyolcadik a kilenc bolygós Epsilon Indi rendszerben. Ez egy nagy, forró, száraz világ, kevés vízzel, a gravitáció 0.9g. A népesség csak kb. tízmilliós nagyságrendű, ezáltal az andoriaiakat viszonylag ritkán látni a Föderáció területén

Bolián
A boliánok Föderáció tagjai, a Bolarus IX-ről származnak. Könnyű őket felismerni a kék vagy kékesszürke színükről, és a fejük közepén végigfutó gerincről. A faj férfi tagja kopaszok, de a nők hasonló hajat növesztenek, mint az emberek. Sok bolián szolgál a Csillagflottában; Rixx kapitány a flotta egyik leghíresebb tisztje, és 2364-ben részt vett a Csillagflottát megszálló idegen paraziták elpusztításában. A Wolf 359 csata idején a USS Saratoga taktikai tisztje egy bolián volt. Vadosia nagykövet, egy fontos bolián diplomata 2369-ben látogatta meg a Deep Space Nine-t.
avatar
Benjamin Lafayette Sisko

Hozzászólások száma : 12
Regisztráció dátuma : 2009. Dec. 12.
Tartózkodási hely : DS9
Kinézet : Kopasz fej, marcona tekintet. Gyakran így jellemzik a kapitányt. Nem véletlenül.
Foglalkozás : Kapitány

Felhasználó profiljának megtekintése

Vissza az elejére Go down

Vissza az elejére


 
Permissions in this forum:
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.